stimulerend

Op de Springplank creëren we een stimulerende leeromgeving. De klassen zijn zo ingericht dat kinderen zien wat er van hun verwacht wordt. Dit kan zijn in de vorm van lesdoelen voor een bepaalde periode maar dit kan ook zijn op het gebied van de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. 
Door het toepassen van diversiteit in de werkvormen stimuleert dit onze kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Ook stimuleert het thematisch werken in alle groepen onze kinderen. Door een langere tijd te werken met een thema gaat de lesstof meer bij de kinderen leven. Dit komt de motivatie ten goede. 
De inzet van ICT wordt steeds omvangrijker. Ook bij ons op school wordt gewerkt met computers, digitale schoolborden en Chromebooks in iedere groep. Dit wordt altijd gebruikt ter ondersteuning op onze manier van lesgeven. Het gebruik van ICT moet, volgens ons, een middel zijn om tot ontwikkeling te komen en niet een doel op zich.
Cookie instellingen