Aanmelden

Uw zoon/dochter mag voor het eerst naar  de basisschool. Voor u en uw kind is dat een grote stap, één waar u natuurlijk best trots op bent. Het betekent dat uw kind alweer zo “groot” is, maar het houdt ook in dat u een gedeelte van de opvoeding moet overlaten aan anderen. Daarom wilt u graag weten welke school het beste past bij uw gezin, uw kind(eren) en hoe uw kinderen er begeleid worden. De basisschooltijd is een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de professionele zorg van de leerkrachten.

Als ouders wil je een fijne school voor je kind. Het is ook niet niks, zo’n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet je nou of het wel de juiste plek is voor je kind? En als er meer scholen bij elkaar in de wijk staan waar ga je dan op letten? Wordt je kind wel gezien? Iedere ouder staat voor deze keuze. De tijd dat je kind automatisch naar dezelfde school ging als de buurkinderen ligt achter ons.

Wat kunt u het beste doen als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor onze school?

U kunt onze schoolgids doorlezen, die vindt u op onze site, en voor uzelf bepalen of ons onderwijsconcept u aanspreekt.
Een afspraak maken met de directeur voor meer informatie (onderwijsconcept, onderwijsorganisatie, leerlingenzorg, activiteiten).  U kunt bellen naar: 076 – 5040422 of mailen naar despringplank@stichtingleersaam.nl. Wij laten u graag onze school zien. De directeur neemt u in ongeveer 45 minuten mee door de school. We nemen een kijkje in de klassen zodat u de sfeer kunt proeven. U krijgt een informatiepakketje mee naar huis met alle benodigde info over de school.
Als u een beslissing genomen hebt kan uw kind ingeschreven worden. Middels een inschrijfformulier geeft u uw kind op en zullen we dit administratief verwerken. Later volgt nog een intake over uw zoon/dochter

Uw kind is ingeschreven. Hoe gaat het dan verder?

De directie schrijft uw zoon/dochter  in d.m.v. een inschrijfformulier, getekend door minstens een van de verzorgers.
De verzorger geeft aan dat informatie opgevraagd kan worden bij de afleverende instantie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf)  andere basisschool in geval van een oudere leerling) middels dit formulier.
Ongeveer een maand voor de 4de verjaardag van uw kind wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. U kunt in dit gesprek o.a. aangeven wie hem / haar komt brengen en halen en/ of andere bijzonderheden, die belangrijk zijn voor de eerste opvang van het kind (introductieformulier/formulier lichamelijke ontwikkeling.)
Tijdens dit gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor de “proefochtenden”.
De dag na de vierde verjaardag gaat uw zoon/dochter in principe elke dag naar de basisschool, in overleg kan dit in kleinere stapjes gaan.
Uw zoon/dochter is nog niet leerplichtig. Voor de ontwikkeling is het toch belangrijk dat hij/zij elke dag naar school komt. Uw zoon/dochter zal zich dan het snelst op zijn/haar gemak voelen. In het begin komt het soms voor dat de dag te intensief en/of te lang is en dan kan er geadviseerd worden een enkele middag extra rust in te bouwen.
Als uw zoon/dochter in de zomervakantie jarig is, komt hij/zij de 1e of 2e dag na de vakantie voor de 1e keer op school. Eventueel in overleg met de leerkracht eerst nog proefochtenden of in etappes.

Schoolgewenning

Schoolgewenning is volgens de Wet mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Deze gewenning geldt voor maximaal 5 dagdelen, die al of niet aaneengesloten behoeven te zijn. In geval van schoolgewenning wordt steeds met de betreffende leerkracht een afspraak gemaakt.  
De school gaat er van uit dat uw kind zindelijk is. Hiermee wordt bedoeld, dat uw kind overdag zelfstandig naar het toilet kan gaan. Is dit niet het geval, dan moet u dit melden bij de school. Vaak wordt het advies gegeven contact op te nemen met de GGD.
Cookie instellingen