samenwerkend

Wij hechten veel belang aan samenwerking. We leren kinderen al in een vroeg stadium om samen te werken, om samen oplossingsgericht aan het werk te zijn. Goede, aangeleerde sociale vaardigheden zijn hier van groot belang. 
Door onze combinatiegroepen gebeurt dit vaak groep overstijgend. 
Ook is er een intensieve samenwerking binnen Brede school de Vleer. Ook buiten het gebouw is er een goede samenwerking met partijen als de bibliotheek, Nieuwe Nobealer, peuterspeelzalen, scholen uit het Voortgezet onderwijs. Andere partijen waarmee er frequent wordt samengewerkt zijn: Regionaal Samenwerkingsverband, CJG, Edux, alle voorscholen, andere basisscholen. Samenwerking met ouders is iets wat bij ons op school continu zichtbaar is.
Cookie instellingen