betrokken

Betrokkenheid is op 3 verschillende manieren terug te zien: bij de leerlingen, bij de leerkrachten en bij de ouders. 
Door een afwisselend en stimulerend lesprogramma zien we betrokken kinderen in de groepen. Door het gebruik van de digitale middelen maar ook door het kiezen van verschillende groep overstijgende en coöperatieve (samenwerkende) werkvormen wordt de betrokkenheid vergroot. Het is onomstotelijk bewezen dat kinderen die betrokken zijn bij de lesstof, betere prestaties leveren. 
Ook is betrokkenheid te zien bij de leerkrachten. Ons team is oprecht betrokken bij de kinderen en hun familie. We hebben oog voor elk kind. Wanneer het goed met het kind gaat maar ook wanneer het even wat lastiger is (thuis of op school). 
We merken ook grote betrokkenheid bij ouders. We betrekken ouders in het onderwijsleerproces en doen regelmatig een beroep op ouders. We hebben een zeer actieve en betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad.
Cookie instellingen