OR

De ouderraad (OR) is een team binnen de school die bestaat uit ouders. Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse leden. De belangrijkste activiteit van de OR is het mee organiseren van alle niet-leergebonden activiteiten, dit in nauw overleg met de teamleden van de school.

Met niet-leergebonden activiteiten bedoelen we activiteiten, die geen onderwijzend karakter hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vieren van sinterklaas, kerstmis of carnaval. Maar ook het ondersteunen bij de avondvierdaagse, sportdag en schoolreis doen we met veel plezier. Deze activiteiten worden verricht samen met de hulp van hulpouders. Iedere ouder van een schoolgaand kind kan zichzelf aanmelden en via de OR helpen bij activiteiten. De OR beheert via de penningmeester de financiën om deze activiteiten te bekostigen. Dit geld wordt beschikbaar gesteld door de ouders vanuit de jaarlijkse ouderbijdrage.

De OR komt ongeveer 10 keer per schooljaar samen om te vergaderen. Tijdens deze vergadering is er altijd iemand van het team en/of de directeur aanwezig zodat er snel en goed afspraken gemaakt kunnen worden. De vergaderingen zijn trouwens openbaar en de punten die tijdens de vergadering worden besproken, worden door de secretaris vastgelegd in notulen. Deze notulen worden uiteindelijk geplaatst op de website en zijn daar na te lezen.

De OR probeert zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op school en biedt ouders de gelegenheid kennis te maken met de leden en de activiteiten die door de OR worden georganiseerd. Ook staan we klaar als er vragen of opmerkingen zijn of als u als hulpouder wilt helpen. Er is tenslotte genoeg te doen op school en uw hulp is altijd welkom. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen, spreek ons aan, we staan u graag te woord.

Namens de ouderraad, Met vriendelijke groet,

Evelien Wieërs- Moelands
Voorzitter Ouderraad

Heeft u vragen of opmerkingen vertel het ons of mail naar: or.despringplank@stichtingleersaam.nl
Het jaarverslag of verdere informatie is op te vragen bij de OR.
Cookie instellingen