MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan bestaande uit leerkrachten en ouders/verzorgers van leerlingen die onze school bezoeken.

De MR heeft de volgende taak:                                                             
·     De MR moet zich informeren, voorstellen doen en/of standpunten kenbaar maken over zaken betreffende het beleid, de organisatie en de gang van zaken op school. Hiertoe heeft de MR advies-, instemmings- en initiatiefrecht.
 
Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt
·     De MR belegt vergaderingen, welke openbaar zijn op aanvraag bij de secretaris van de MR. De verslagen daarvan worden op de website van de school geplaatst. Er vinden verkiezingen plaats i.v.m. eventuele aftredende ouderleden.
·     De MR onderhoudt contacten met de directeur, het team, de ouderraad  en de MR-en van de scholen van Stichting LeerSaam.
·     De MR stelt zich open voor ouders/verzorgers die vragen, opmerkingen en suggesties schriftelijk bij de MR willen indienen. Voor vragen, opmerkingen of meer info kunt u mailen met: mr.despringplank@stichtingleersaam.nl

Samenstelling MR:
De leden vanuit de ouders
-               Cynthia van Leeuwen                     voorzitter MR  
-               Anniek de Boer                               secretaris MR, GMR-lid
-               Agnieszka Onder                            MR-lid

De leden vanuit het team
-               Bas Cortvriend                                MR-Lid
-               Jolanda Hofstra                              MR-lid        
-               Nienke Janssen                              MR-lid, GMR-lid 
Cookie instellingen